Ontstoffing

Efficiënte technologie tegen vervuilde lucht

Stof is slecht voor de gezondheid en niemand wil er voortdurend aan blootgesteld worden. Het is echter juist dit type verontreiniging dat op veel werkplekken voorkomt.

Zowel in steengroeven als in de tunnelbouw. En zowel bij sloopwerkzaamheden als in staalfabrieken. Hier wordt het SEKA-ontstoffingssysteem “EBA 80” gebruikt. Dit systeem waarborgt een stofvrije werkplek.

Toepassingsbereik:
Schone lucht in een ongunstige omgeving

Ontstoffingssystemen worden overal ingezet waar noch de brancheorganisatie, noch de arbeidsinspectie speciale beschermingsmiddelen volgens DGUV 201-004 verplicht stellen. Dit zijn allemaal werkterreinen waar de stofoverlast hoog is, maar waar de lucht die we inademen niet vervuild is door concentraties of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Seka in de praktijk

ONZE INSTALLATIEVOORBEEL

Ontstoffingssysteem:
Filtersysteem voor betere ademlucht

In principe bestaat een ontstoffingssysteem uit dezelfde componenten als een veiligheidsventilatiesysteem. Dat wil zeggen dat vervuilde buitenlucht door een filtersysteem geleid en stofvrij de cabine in geblazen wordt. Het verschil is dat een ontstoffingssysteem geen schadelijke dampen of giftige gassen uit de lucht haalt. Bovendien is er geen recirculerend luchtfiltersysteem en geen complexe cabineafdichting.

Modulair systeem:
Op te waarderen voor hogere eisen

De SEKA-ontstoffingssystemen zijn gebaseerd op dezelfde componenten als de SEKA-veiligheidsventilatie. En ze werken volgens hetzelfde drukwerkingsprincipe met een externe ventilator. Dit maakt onze technologie tot een flexibele oplossing die op elk moment opgewaardeerd kan worden. Voor het opwaarderen van stofverwijdering naar veiligheidsventilatie hoeft alleen de bestuurderscabine afgedicht te worden en moet de bestaande technologie met een recirculerend luchtfiltersysteem en een bedieningskast uitgebreid te worden om de verbeterde functies te kunnen besturen.

Filterconcepten

Voor elke omgeving het juiste filter.

LEES MEER
Our website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.