Gewasbescherming

Filtersystemen voor tractorcabines

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is altijd een kwestie van de juiste dosering. Wat goed en belangrijk is voor het gewas, kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker.

Het Duitse Bondsministerie van Consumentenbescherming (BVL) stelt verplicht dat bij het gebruik van bepaalde pesticiden ademhalingsbescherming gebruikt wordt. Ook bij het spuiten is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Praktischer is echter een trekker met een geschikte overdrukcabine en een veiligheidsventilatiesysteem.

Het SEKA-filtersysteem

voor trekkercabines bij gebruik van spuitmiddelen

IMG_6433 1600x1200 Web

Opwaarderen

Voorschriftconforme beschermende ventilatie voor elke tractor

Met het modulaire systeem kan vrijwel elke bestaande bestuurderscabine omgebouwd worden tot een klasse 4-overdrukcabine. Deze voldoet aan de bestaande norm EN 15695. Deze norm is wettelijk verplicht bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen waarbij het gebruik van adembescherming verplicht is.

Een SEKA-veiligheidsventilatiesysteem kan in principe achteraf op elk sleepvoertuig of tractor worden geïnstalleerd.  Hoewel niet verplicht, is een airco-installatie belangrijk, omdat er bij dit systeem alleen met een luchtdichte cabine gereden kan worden.

De cabine wordt op vakkundige wijze omgebouwd door geschoolde vakmensen. Zij zorgen tevens voor de installatie van de ventilator en de benodigde filters. Ook voeren zij een druktest uit in overeenstemming met de norm EN 15695. Het resultaat is een gestandaardiseerd, preventief ventilatiesysteem dat aan alle wettelijke eisen voldoet.

Volgens een rapport van TÜV-Süd is de installatie van een SEKA-systeem niet van invloed op de goedkeuring om aan het wegverkeer deel te nemen.

ONZE INSTALLATIEDATABASE

FENDT KLASSE 4-CABINE

Nieuwe ontwikkeling voor opwaarderen

LEES MEER...

Een cabine met beproefde luchtdichtheid

De Europese norm EN 15695 heeft betrekking op landbouw- en bosbouwtractoren en spuitmachines. In deze richtlijn worden concrete maatregelen beschreven om de gebruiker tegen schadelijke stoffen te beschermen. Deel 1 van deze norm beschrijft de vereiste toestand van de bestuurderscabine. Een klasse 3- of klasse 4-cabine is verplicht. Deze moet een effectieve bescherming bieden tegen hetzij stof en aerosolen (klasse 3), hetzij tegen stof, aerosolen en dampen (klasse 4).

In Deel 1 van de norm EN 15695 worden de cabineklassen beschreven waarvoor verschillende veiligheidsniveaus worden gedefinieerd.

Filter P3 Textpic

Filters tegen gassen, dampen en aerosolen

De klasse 3- of klasse 4-cabines voldoen zonder de geteste filters niet aan de definitie in de norm EN 15695 en kunnen daarom alleen niet worden gebruikt volgens de BVL-voorschriften.

Een veiligheidsventilatiesysteem is slechts zo goed als de gebruikte filters.

In Deel 2 van de Europese norm EN 15695 worden daarom de filtereigenschappen beschreven die bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nageleefd moeten worden. De door SEKA gebruikte filters zijn in overeenstemming met alle criteria van de norm getest.

De aerosolfilters vallen onder categorie P3 (FFP3, TH3P, TM3P). De filters tegen gassen en dampen voldoen aan de norm EN 15695. Ze voldoen daarmee aan de wettelijke eisen en kunnen op betrouwbare wijze eventuele chemicaliën uit de cabine tegenhouden.

Beschermende functie constant onder controle

Het voorgeschreven veiligheidsventilatiesysteem voorziet de cabine van schone ademlucht zonder schadelijke stoffen. Hierdoor ontstaat er een overdruk in de cabine, waardoor er geen ongefilterde buitenlucht binnen kan dringen. Om de cabinedruk te controleren schrijft de norm EN 15695 een manometer voor. SEKA gaat echter nog een stap verder. Het functiedisplay toont niet alleen de huidige cabinedruk. Het geeft ook informatie over storingen en geeft aan wanneer het stoffilter vervangen moet worden.

Informatie beschikbaar in het Duits en andere talen:

english

Francaise

Italiano

Our website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.